MINI UTOVARIVAČ SA GUMENIM GUMAMA R135
MINI UTOVARIVAČ SA GUMENIM GUMAMA R135
 Operativna težina: 2.327 kg
Nosivost:  612 kg
Standardna  kanta : 1.520 mm
Ukupna širina bez lopate:  1.336 mm
Ukupna visina:  1.908 mm
Nominalna snaga:  34,5 kW
Nazivna snaga:  46,5 ks
Brzina:  12,9 km / h