MINI I KOMPAKTNI BAGER TB295W V
MINI I KOMPAKTNI BAGER TB295W V
Preuzmite:
1. TB295W_Prospekt_DE_05.2019_mail
Radna težina *: 10.584 kg
Ukupna širina:  2.335 mm
Ukupna visina:  3.010 mm
Maksimalna dubina kopanja:  4.115 mm
Nominalna snaga ISO 14396:  85,0 kW
Nazivna snaga ISO 14396:  116,0 ks
Brzina:  29,7 km / h
* Radna težina = vlastita težina bagera + SWPL + Powertilt + srednja kašika + pola rezervoara