MINI I KOMPAKTNI BAGER TB225
MINI I KOMPAKTNI BAGER TB225
Preuzmite:
1. TB225_Prospekt_DE_09.2018_mail
Radna težina *:  2.520 kg
Ukupna širina:  1.100 mm
Širina s hidrauličkim proširivanjem gusjenica:  1.500 mm
Ukupna visina:  2.430 mm
Maksimalna dubina kopanja:  2.580 mm
Nominalna snaga ISO 14396:  16,5 kW
Nazivna snaga ISO 14396:  22,4 ks
Brzina:  4,2 km / h
* Radna težina = vlastita težina bagera + SWPL + Powertilt + srednja kašika + pola rezervoara