MINI I KOMPAKTNI BAGER TB219
MINI I KOMPAKTNI BAGER TB219
Preuzmite:
1. TB219_Prospekt_DE_05.2019_mail
Radna težina *:  2.190 kg
Ukupna širina:  1.030 mm
Širina s hidrauličkim proširivanjem gusjenica:  1.370 mm
Ukupna visina:  2.360 mm
Maksimalna dubina kopanja:  2.520 mm
Nominalna snaga ISO 14396:  12,0 kW
Nazivna snaga ISO 14396:  16,1 ks
Brzina:  4,0 km / h
* Radna težina = vlastita težina bagera + SWPL + Powertilt + srednja kašika + pola rezervoara