MINI I KOMPAKTNI BAGER TB217R
MINI I KOMPAKTNI BAGER TB217R
Preuzmite:
1. TB217R_Prospekt_DE_06.2020_mail
Radna težina *:  1.650 kg
Ukupna širina:  980 mm
Širina s hidrauličkim proširivanjem gusjenica:  1.300 mm
Ukupna visina:  2.345 mm
Maksimalna dubina kopanja:  2.390 mm
Nominalna snaga ISO 14396:  11,5 kW
Brzina:  4,2 km / h
* Radna težina = vlastita težina bagera + SWPL + Powertilt + srednja kašika + pola rezervoara