MINI I KOMPAKTNI BAGER TB216
MINI I KOMPAKTNI BAGER TB216
Preuzmite:
1. TB216_Prospekt_DE_05.2016_mail
 Radna težina *:  1.974 kg
Ukupna širina:  1.055 mm
Širina s hidrauličkim proširivanjem gusjenica:  1.300 mm
Ukupna visina:  2.360 mm
Maksimalna dubina kopanja:  2.390 mm
Nominalna snaga ISO 14396:  11,5 kW
Nazivna snaga ISO 14396:  15,5 ks
Brzina:  4,2 km / h
* Radna težina = vlastita težina bagera + SWPL + Powertilt + srednja kašika + pola rezervoara