MINI I KOMPAKTNI BAGER TB215R
MINI I KOMPAKTNI BAGER TB215R
Preuzmite:
1. TB215R_Prospekt_DE_08.2018_mail
Radna težina *:  1.684 kg
Ukupna širina:  980 mm
Širina s hidrauličkim proširivanjem gusjenica:  1.300 mm
Ukupna visina:  2.345 mm
Maksimalna dubina kopanja:  2.190 mm
Nominalna snaga ISO 14396:  11,5 kW
Nazivna snaga ISO 14396:  15,4 ks
Brzina:  4,2 km / h