ŠKARE ZA OREZIVANJE HS760
ŠKARE ZA OREZIVANJE HS760
Težina:  365 kg
Širina otvora:  670 mm
Pritisak ulja:  250 - 270 bara
Potreba za uljem:  60 - 100 l / min
Kapacitet rezanja hrast / joha:  180/230 mm
Maksimalna težina nosača:  5 - 12 t